0ks / 0,-

 Zpět na info   

Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní transakce uzavírané mezi e-shopem Androbot.cz a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
Kupující odesláním elektronické objednávky bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek (viz.Nákupní řád a Reklamační řád) ve znění platném v den odeslání objednávky a platnou cenu objednaného zboží včetně dopravného uvedenou na stránkách Androbot.cz.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace týkající se zákazníka a jeho transakcí uskutečněných na internetových stránkách Androbot.cz jsou zabezpečené proti zneužití a bez souhlasu zákazníka s nimi nebude nijak nakládáno.Na žádost zákazníka vymaže Androbot.cz veškeré jeho údaje z databáze,vyjma údajů sloužících k účetní a daňové evidenci.