0ks / 0,-

   Zpět na info   

Reklamační řád

Vrácení a výměna zboží

Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy, tedy na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.Tímto mu dle § 53 odst.10 vzniká nárok na vrácení částky,kterou za zboží zaplatil. Mezi tyto vracené finanční částky patří rovněž náklady na dopravu, které zákazník uhradil při koupi výrobku spolu s kupní cenou (následné vrácení výrobku dodavateli však provádí zákazník na vlastní náklady). Vrácené zboží nesmí být používáno,ani jinak znehodnoceno,musí být vráceno v nepoškozeném originálním obalu s původní cenovkou,musí být kompletní s veškerým případným příslušenstvím,schopné dalšího prodeje.Pokud tedy zjistíte,že dodané zboží vám nevyhovuje,máte možnost ho za výše uvedených podmínek vrátit a my vám vrátíme částku zaplacenou za toto zboží.Ve vrácené zásilce musí být přiložen originál faktury vystavené e-shopem Androbot.cz a vyplněný formulář na vrácení nebo výměnu zboží.Prosíme vás,aby jste tohoto zákonu nezneužívali.

V případě výměny zboží nás kontaktujte na email info@adrobot.cz nebo na tel.777202481

Pravidla pro zaslání zboží na výměnu jsou stejná jako při vrácení zboží.

Vrácené zboží nezasílejte dobírkou,ale běžnou balíkovou poštou.Zásilka zaslaná

dobírkou nebude přijata.

                                                  
Formulář pro výměnu nebo vrácení zboží zde

Reklamace

Dodané zboží prosím zkontrolujte a v případě,že zjistíte nějakou závadu,nás ihned informujte emailem,kde popište a upřesněte,o jakou závadu se jedná.Neprodleně vás budeme kontaktovat a vzniklý problém vyřešíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.Záruka se vztahuje pouze na vady,které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby,popřípadě technologického postupu.
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené v Androbot.cz a to bez odkladu,ihned po zjištění závady.
Reklamovat nelze změny na zboží vzniklé v důsledku nesprávného užívání,v důsledku nedodržení pokynů na údržbu a ošetřování,v důsledku neodborného zásahu,či v důsledku špatného výběru zboží .Záruka se nevztahuje na změnu zboží,která vznikla důsledkem opotřebení obvyklým užíváním,či mechanickým poškozením.Zboží,u kterého byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením nelze reklamovat.K reklamaci je třeba zboží předkládat vyprané,či zbavené nečistot,kompletní s veškerým případným příslušenstvím.V případě reklamace zboží je nezbytné přiložit kopii záručního listu,faktury,či dokladu o zaplacení a vyplněný reklamační formulář.
Podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen do 30 kalendářních dnů reklamaci vyřídit.
Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

O reklamaci nás informujte emailem info@androbot.cz,nebo tel. 777202481

Stejným způsobem vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.

Reklamace zboží nezasílejte dobírkou,ale běžnou balíkovou poštou.Reklamace

zaslaná dobírkou nebude přijata.

Reklamační formulář zde


Zboží na reklamci, nebo výměnu zasílejte výhradně na adresu naší kanceláře a skladu:

   Marcel Hőll
   Androbot.cz
   Nádražní 54
9
   Nové Strašecí
   27101

Děkujeme!

 Zpět na info